פרויקטים קהילתיים

  

הפרויקט האנושי

החזון

  

מטרת הפרויקט האנושי לחבר ולקרב בין אנשים באמצעות בניה עצמית של מקום לשיח בשילוב יצירה אמנותית קבוצתית בהנחיית האמן

 

 

תהליך ביצוע הפרויקט מתבצע בצורה מובנית במספר פגישות שבתחילתו קובעים צוות מוביל ונוהגים על פי העקרונות של הפרויקט האנושי:

 

 

חשוב טוב

דבר טוב

עשה טוב

 

 

במסגרת המפגשים ובתהליך היצירה המשתתפים משוחחים ביניהם ובונים יצירת אמנות בהשראת העקרונות של הפרויקט

 

 

 המשתתפים בונים פיזית את המקום תוך שיחות על חשיבותם של המעשים הטובים והעזרה ההדדית בין אדם לחברו, לחברה ולמדינה

 

 

במהלך היצירה מוקדש קיר המיועד למשאלות ובקשות של אנשי הקהילה

 

  

עקרונות הפרויקט אמורים להמשיך גם לאחר סיום חלקו הראשון שנעשה בהנחיית האמן וייבחנו במימד הזמן

 

 

 

תקוותנו שבאמצעות הפרויקט האנושי תשתפר האווירה הציבורית וישתפרו היחסים שבין אדם לחברו

 

 

***