מפגשי אמנות                      

 

 

 

  

        * מפגשי אמנות עם האמן דוד יסעור

 

        * סדנאות פיסול באבן, מתכת ופסיפס 

 

 

 

 

 

 

 

 

            דוד יסעור           אמירה יסעור 

Amira Yasoor       David Yasoor         

 052-8083073      052-8083079