דוד יסעור                    אמירה יסעור

                            Amira Yasoor                            David Yasoor                         

                                                         052-8083073               052-8083079